ผลงานของเรา  

 

  Unilever Thai Holding Co.,Ltd. - Strait-Wet Savory Construction (1,300 sqm)  
     
 
 

 

  Thai Kajima Co.,Ltd. - 2 Floor Fujilloy New Factory (4,000 sqm)  
     
 
 

 

  PCG Group Co.,Ltd. - Warehouse Construction (2,400 sqm)  
     
 
 

 

  Biodrgradable Packing for Environment Co.,Ltd. - Factory Building   
     
 
 

 

  Thappline Co.,Ltd. (Lamlokka, Patumthani) - Flood Protection System  
     
 
 

 

  CPF Co.,Ltd. - New Office Building (1,600 sqm)  
     
 
 

 

  Toyoda Gosei Rubber (Thailand) - Extension Recycle Factory (1,672 sqm)  
     
 
 

 

  TM&R Corporation Co.,Ltd. - Football Field and Badminton Court and Commercial  
     
 
 

 

  CPF Co.,Ltd. - Warehouse Building (3,000 sqm)  
     
 
 

 

  Jotun Co.,Ltd. - Powder Factory Extension (3,500 sqm)  
     
 
 

 

  Sura Bangyikhan Co.,Ltd. - Construction Warehouse Storage Project (2,160 sqm)  
     
 
 

 

  Thonburi Commercial College  
     
 
 

 

  Michelin Siam Co.,Ltd. (Rayong) - Building & Utilities for RYG Training School (300 sqm)  
     
 
 

 

  Michelin ROH Co.,Ltd. - Building/Mechanical/Electrical & Parking Ramp (1,600 sqm)  
     
 
 

 

  CPF (Thailand) PLC.,(Nakhonnayok) - Expand/Renovation Factory (Cold Room 551 sqm)   
     
 
 

 

  TBSP PLC. (under SCG) - New Office, Cae Parking, Bridge (800 sqm)  
     
 
 

 

  SCG Co.,Ltd. (Nong Kae) - PPA Office Building Construction  
     
 
 

 

  Mice Management Co.,Ltd. - Construction Sale & Distribution Center OTOP  
     
 
 

 

  CPF (Thailand) PLC. - Foundation Ground Work/Footing Tunnel Construction  
     
 
 

 

  Food City Co.,Ltd. - Build a New Factory (2,000 sqm) work in process  
     
 
 

 

< >
ผลงานของเรา
กิจกรรมของบริษัทฯ
ติดต่อเรา
สมัครงาน
รู้จัก เอ็น.อี.อี

บริษัท เอ็น.อี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

200/37 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.: 02-315-2469, 081-599-8308
แฟ็กซ์ : 02-315-2470
อีเมลล์ : nee@nee-eng.com

             แผนที่ เอ็น.อี.อี.